Hipoteza zawodowa w pracy badawczej

Jakie jest stwierdzenie hipotezy w trakcie badań? Przygotowując się do badania, będziesz musiał sformułować centralny wniosek, który będziesz starał się udowodnić lub obalić w trakcie swojej pracy. Może to być cokolwiek: jakaś teoria, problem, propozycja itp., i możesz zająć dowolne stanowisko w tej sprawie i spróbować udowodnić lub obalić swój punkt widzenia. Ocena zakłada formalne zdanie podsumowujące na temat głównych propozycji analizy. Może być ono wykorzystane do metod mieszanych, ilościowych i jakościowych. Czym jest Proces badawczy? Natomiast wniosek jest prawdziwy, ponieważ można go udowodnić lub zakwestionowanie jest ograniczone. Dlatego przypuszczenie może być częścią twojego materiału dowodowego, gdy próbujesz je udowodnić lub obalić. Jak widać, różnica między tymi dwoma pojęciami jest dość znaczna, dlatego autorzy uważają, że nie należy ich stosować zamiennie. Przykład hipotezy w pracy badawczej odnosi się do mądrej, dobrze przemyślanej sugestii, prognozy, przypuszczenia lub domysłów, które pomagają w kierowaniu próbą ostatecznej odpowiedzi na pytania badawcze. Należy ją wykorzystać w punkcie wyjścia badania, gdzie konieczne jest wyjaśnienie zależności między dwiema badanymi zmiennymi. Twój problem i cel stają się jaśniejsze i pomagają ukierunkować badanie na wyniki końcowe.

1 Comments

Comments are closed