Czym jest Proces badawczy?

Istnieje wiele różnych podejść do badań w każdej dziedzinie nauki. Niezależnie od tego, czy są to badania stosowane czy podstawowe. Każde szczególne badanie będzie pod pewnymi względami wyjątkowe ze względu na swój czas, otoczenie, środowisko i miejsce, w którym jest podejmowane. Niemniej jednak, wszystkie wysiłki badawcze mają wspólny cel, jakim jest pogłębienie naszego zrozumienia problemu i tym samym przejście przez pewne podstawowe etapy, tworząc proces zwany procesem badawczym. Zrozumienie procesu badawczego jest niezbędne do skutecznego prowadzenia badań i sekwencjonowania etapów właściwych dla tego procesu. Poniżej przedstawione zostały 8 stopni w procesie badawczym;
  • Identyfikacja problemu.
  • Przeglądanie literatury.
  • Ustalenie pytań badawczych, celów i hipotez.
  • Wybór projektu badania.
  • Podjęcie decyzji w sprawie projektu próbki.
  • Gromadzenie danych.
  • Przetwarzanie i analizowanie danych.
  • Pisanie raportu.
Charakter badań naukowych Przedstawiony powyżej proces badawczy jest w istocie częścią i działką propozycji badawczej. Jest to zarys Twojego zaangażowania, które zamierzasz zrealizować w realizacji badania. Dokładna analiza powyższych etapów pokazuje, że każdy z nich jest w dużej mierze zależny od pozostałych. Nie można analizować danych (krok 7), jeśli nie zgromadzono danych (krok 6). Prawdą jest też, że nie można napisać raportu (krok 8), jeśli nie zgromadzono i nie przeanalizowano danych (krok 7). Badania są wtedy systemem powiązanych ze sobą współzależnych etapów. Naruszenie tej sekwencji może spowodować nieodwracalne szkody w przebiegu badania. Prawdą jest również, że badacz ma do dyspozycji kilka alternatyw na każdym z wyżej wymienionych etapów. Proces badawczy można porównać z mapą trasy. Analogia do mapy jest przydatna dla badacza, ponieważ na każdym etapie procesu badawczego istnieje kilka rozwiązań alternatywnych. Wybór najlepszej alternatywy pod względem ograniczeń czasowych, pieniędzy i zasobów ludzkich w naszej decyzji badawczej jest naszym głównym celem. Należy się tego spodziewać i jest to zasadniczy element dobrego badania. Ponadto ważne jest, aby zbadać metody badań i dane, które należy zebrać z różnych punktów widzenia w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do kwestii badawczych. Podsumowując, rzadko kiedy istnieje jakakolwiek pojedyncza strategia lub formuła opracowania udanego badania, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że proces badawczy jest cykliczny i powtarzalny.