Kim jest naukowiec?

Naukowiec jest profesjonalistą, który prowadzi i gromadzi badania w celu pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Naukowcy mogą stawiać hipotezy, testować je za pomocą różnych środków, takich jak statystyki i dane oraz formułować wnioski w oparciu o dowody. Istnieje kilka rodzajów naukowców i prawie każda branża wymaga wiedzy i badań prowadzonych przez tych specjalistów. Co robią naukowcy? Naukowcy dążą do znalezienia wymiernych danych za pomocą różnych metod analizy i testowania. Najczęściej stosowaną metodą w nauce jest metoda naukowa. Procedura ta służy do gromadzenia mierzalnych dowodów w oparciu o hipotezę. Charakter badań naukowych Kroki, które naukowiec może podjąć w ramach całej metody naukowej obejmują:
  • Dokonanie obserwacji
  • Zadawanie pytań związanych z obserwacją
  • Gromadzenie informacji związanych z obserwacją
  • Stworzenie hipotezy, która opisuje założenia obserwacji i dokonuje prognozy
  • Testowanie hipotezy poprzez systematyczne podejście, które może być odtworzone
  • Analiza danych pochodzących z testów oraz modyfikacja, przyjęcie lub odrzucenie pierwotnej hipotezy
  • Powtarzanie testu do momentu wyrównania obserwacji i teorii
Proces ten może być zakończony w prawie każdej sytuacji naukowej. Na przykład, naukowiec-twórca może sformułować hipotezę związaną ze zmianą ludzkiego zachowania i nadal testować tę teorię, dopóki nie zostanie ona udowodniona lub obalona. Jedyną różnicą pomiędzy sposobem wykorzystania metody naukowej jest środek i branża, w której jest ona realizowana.